0
Posted January 27, 2012 by Green in นอกลู่ นอกเลนส์
 
 

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มิด…

…ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มิด..ช้างตายหนึ่งชีวิตแลกตัณหาของเดนคน…มีข้าวกินเพราะควาย มีแผ่นดินไทยก็เพราะช้าง..แผ่นดินนี้ก่อนธงไตรรงค์ เรายังคงชักธงรูปช้าง…

elephant ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มิด...

…ช้างป่าในประเทศไทยปัจจุบันจากจำนวน 2 แสนกว่าตัว ล่าสุดเหลือเพียงไม่ถึง 2,000 กว่าตัว…

…ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับแก้ไขปี 2535 ช้างป่าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ห้ามมิให้ผู้ใดล่ายกเว้นเพื่อการศึกษาและวิจัย และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามที่จะผลักดันพระราชบัญญัติช้าง ซึ่งนั่นหมายถึงจะสามารถคุ้มครองช้างทุกประเภททั้งช้างป่า และช้างบ้าน แต่เรื่อยมาจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว พระราชบัญญัตินี้ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา…

…หรือต้องรอให้ช้างหมดป่าก่อน…ช้างทุกตัวทุกประเภท ถึงจะได้รับการคุ้มครอง…

…หลายครั้งหลายคราวที่เราได้ยินได้เห็นภาพข่าวกันบ่อย ๆ ถึงการจากไปของช้างป่าในแบบที่ไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ยังคงมีให้เห็นกันบ่อย ๆ จากพวกคนที่ไร้ซึ่งเมตตาสนองตัณหาความต้องการด้วยความเชื่อที่น่าสมเพช ซึ่งผลที่เกิดกับตกไปถึงยัง “สัตว์ป่าที่ไม่ได้กระทำอะไรผิด” การล่าเพื่อค้าเพื่อขาย หรือนำอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดไปเป็นเครื่องรางของขลัง หรือแม้กระทั่งนำอวัยวะส่วนต่าง ๆ ไปกินกัน ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่คนผู้มีสติและรู้ผิดชอบชั่วดีนั้นไม่ปฏิบัติทำกัน…

…ช้างป่าจำนวนหลักแสนปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึงสองพัน เป็นตัวเลขสถิติที่น่าหดหูที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง ทั้งระบบการดูแล พระราชบัญญัติให้ความคุ้มครอง ความไม่เข้มแข็งของหน่วยงาน การไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยกรมต่าง ๆ รวมไปถึงความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนบางกลุ่ม สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้ไม่ใช่เพียงแค่ช้างป่าหมดไปจากผืนแผ่นดินไทย แต่นั่นหมายถึงทุกสิ่งในราวป่าก็พร้อมที่จะหายและสูญสิ้นไปตามกาลเวลา … หากในอนาคตอันใกล้นี้ยังไม่มีตัวบทกฎหมายหรือมาตรการใด ๆ ลงโทษผู้ฝ่าฝืน…

…ก็ได้แต่ขอ และหวังให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวในผืนป่าไทย จงอยู่รอดเงื้อมมือพวกเดนคนทั้งหลายให้นานที่สุด .. เพื่อลูกเพื่อหลานของแผ่นดินเราต่อไป…

Forzanu.

“ช้างก็ควรอยู่ ในป่า…
ใคร ใคร ใครใช้ให้มา เดินตามถนน
ช่วยกันคิดหน่อย ช่วยกันนิดหนึ่งช่วยกันคิดหน่อย”
เพลง เธอกับฉันและช้าง : ศิลปิน Paper Jam


Green